Produkter » Widgit i Vården

Widgit i Vården

Widgit i Vården är en utökad version av InPrint 3 för att skapa symbolmaterial för användning inom hälso- och sjukvården.

+

Datorprogram till Windows & tryckt material

Skapa eget material för användning i hälso- och sjukvården

I en licens på Widgit i Vården ingår layoutprogrammet InPrint 3 och hela Widgit symbolbas. I InPrint 3 skapar du snabbt och enkelt eget symbolmaterial.

Läs mer om InPrint 3 här

Kommunikationsmaterial, färdigt att användas direkt

Utöver det digitala verktyget så finns det även tre fristående paket med tryckt material färdiga att använda. Du behöver alltså ingen licens på Widgit i Vården för att kunna använda materialet. Materialet är tänkt att användas som stöd vid patientsamtal och är tydligt uppdelat för olika situationer och samtalsämnen. Materialet är tryckt på vatten- och rivtålig plastfilm och är avtorkningsbart.

Kika in i böckerna

Hälso- och sjukvårdssymboler

Widgit i Vården innehåller 800 extra symboler särskilt framtagna för hälso- och sjukvården genom flera olika projekt, både i Sverige och internationellt.

Se alla Hälso- och sjukvårdssymboler

Symbolerna förenklar och förbättrar kommunikationen

Symboler förstärker och förtydligar vad ord och begrepp betyder. Att använda symboler som stöd i ett samtal kan hjälpa många patienter att utrycka sig och aktivt kunna delta i mötet med dig som vårdpersonal. Då symboler är permanenta gentemot talade ord erbjuds patienten tid att bearbeta den språkliga informationen. De fungerar därför även som ett minnesstöd för många.

Symboler kan också skapa en trygghet hos patient och närstående då de förtydligar vad som efterfrågas samt vad som ska hända under vårdbesöket. Symbolstöd inom hälsooch sjukvården kan användas och motiveras i otaliga sammanhang och bidrar till en ökad inkludering av patienter i mottagande och planering av den egna vården.

Mallar och resursmaterial

Välj att börja med ett blankt ark eller utgå från en mall eller ett exempel för att snabbare komma igång. Alla mallar går att anpassa vidare fritt och du kan även skapa dina egna mallar för att enklare göra mer material av samma form. I Widgit i Vården finns många nya mallar och exempel för hälso- och sjukvården.


Se priser och beställ

Kika in i böckerna


Kommunikationsbok Vårdcentral

En spiralbunden bok i A4 på 20 sidor att använda vid patientsamtal på vårdcentral. Varje uppslag i boken är tänkt att användas för ett enskilt samtalsämne eller situation, exv. symptom, smärta och behandling. Detta ingår:

  • Boken som innehåller 8 uppslag.
  • Ett dubbelsidigt A4-blad för receptionen.
  • Ett dubbelsidigt A4-blad för provtagning.


Kommunikationsbok Akutsjukvård

En spiralbunden bok i A4 på 24 sidor att använda vid patientsamtal på akutmottagning och i ambulans. Varje uppslag i boken är tänkt att användas för ett enskilt samtalsämne eller situation, exv. vad har hänt, medicinsk historia och undersökning. Detta ingår:

  • Boken som innehåller 10 uppslag.
  • Ett dubbelsidigt A4-blad för receptionen.
  • Två dubbelsidiga A4-blad för informationsinhämtning och frågor för ambulans.
  • Ett dubbelsidigt informationsblad i A4 om triage.


Kommunikationsbok Bedömning av psykisk hälsa

En spiralbunden bok i A4 på 32 sidor att använda vid patientsamtal för bedömning av psykisk hälsa. Materialet är översatt till svenska av Symbolbruket med hjälp av yrkesverksamma inom området. Detta ingår:

  • Boken som innehåller 14 uppslag.

Materialet är framtaget i england för utredning och undersökning av psykisk hälsa i ett samarbete mellan Widgit Software och Dr Geoff Consultant Psychiatrist for adults with a learning disability, Coventry and Warwickshire Partnership Trust and Dr Irene Cormac, Honorary Consultant Forensic Psychiatrist, Ramptom Hospital, Nottinghamshire Healthcare NHS Trust.

I vilka situationer är symboler användbara och hur används de?

För att förklara vad ett ord eller begrepp betyder t.ex. inför en viss undersökning. Här kan man använda samtalskartor och peka på bilderna samtidigt som man talar med patienten. Tänk på att det är du som vårdpersonal som bedömer symbolernas lämplighet för de situationer där de används. Pekandet görs till en naturlig del av kommunikationen, uppmuntra patienten och anhöriga att själva peka. Pröva dig fram!

För skriven information som behöver förstärkas med stöd av symboler. T.ex. viktig information som patienten ska få med sig hem eller instruktioner i en kallelse inför ett sjukvårdsbesök.

För att visa ordningen av aktiviteter i en undersökning/behandling eller schemat för dagen. Ett sådant schema kan också skickas till patienten/förälder/vårdnadshavare inför besöket för att förbereda patienten.

För uppmärkning av miljön i form av orienterings-, dörr-, namn- och informationsskyltar för att göra det lättare för patienten att hitta till rätt ställe och att förstå ett rums funktion.

Vanliga frågor

För att köra programmet på en Mac behöver Windows finnas installerat som ett andra operativsystem. För att installera Windows på en Mac-dator, följ beskrivningen i länken nedan.

Det går bra att ominstallera programmet när du får en ny dator, se till att programmet avinstalleras från den första datorn innan.

Följ länken nedan för en överblick över våra produkters olika funktioner och egenskaper. Behöver du mer hjälp kan du alltid ringa eller maila oss.

Om du redan har InPrint 3 kan du uppgradera din licens till Widgit i Vården för ett reducerat pris. Hör av dig till oss med din licenskod så återkommer vi med pris. Programmet installeras ovanpå din nuvarande installation av InPrint 3 och alla dina dokument och mallar behålls.

Du kan alltid ringa eller maila oss!
Alla med licens får förstås gratis support från oss.

Programmet körs helt off-line utan att lagra några användaruppgifter. Om du väljer att registrera din licens vid installationen (ej nödvändigt) så lagras den informationen på våra servrar inom EU.

Här nedan under Pris och köp kan du beställa fristående licenser och betala via faktura. Kontakta oss för att beställa andra licenstyper.

När du beställer en produkt via oss betalar du alltid med faktura. Vi strävar efter att skicka alla våra fakturor som e-faktura, till kommuner och regioner gör vi alltid det.

Vi skickar normalt din leverans inom 1-3 arbetsdagar. Alla leveranser sker digitalt till din angivna e-postadress, med undantag från böcker (Widgit i Vården) som skickas på posten.

Hör av dig till oss med din licenskod och hur många installationer ni vill utöka med så återkommer vi med ert rabatterade pris.

Pris & köp


Verksamhetslicens

Många större organisationer som kommuner och regioner har numera verksamhetslicens för någon av våra produkter. Så här fungerar verksamhetslicens:

Programmet blir inte bunden till en specifik enhet eller plats utan kan placeras om inom organisationen vid förändrade behov.

Till skillnad från våra fristående licenser så innebär verksamhetslicens ett årsabonnemang där även fria uppdateringar av programmet ingår.

Licensen hanteras och installeras centralt av er IT-enhet med en och samma licenskod. Vi tillhandahåller MSI-filer för upprättande av installation via nätverk.


Vi har två alternativ för verksamhetslicens:

Fria installationer

Verksamhetslicens som ger helt fria installationer inom exv. Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen eller Regionen.

Pris: Kontakta oss för prisuppgift

Bestämt antal installationer

Verksamhetslicens för ett bestämt antal installationer att fritt fördela ut inom verksamheten. Exv. 10 installationer för fri fördelning inom "Barn- och utbildningsförvaltningen", ”Skolområde väst” eller ”LSS-verksamheten”. På varje adress där material med Widgitsymboler ska användas behöver det finnas minst en installation.

Pris: Kontakta oss för prisuppgift

Fristående licenser

När det inte finns möjlighet att ha verksamhetslicens eller när man vill börja i mindre skala finns möjlighet att ha en licens som endast gäller för den plats där programmet ska användas.

Binds till en specifik verksamhet på en adress. Exv. 5 installationer till Storskolan på Lillgatan 2.

För fristående licenser betalar man alltid bara en gång, det tillkommer inga löpande kostnader. En fristående licens gäller för den aktuella versionen av programmet vid köpet.

En fristående licens ger tillgång till gratis uppdateringar inom versionen den är köpt för, exv. InPrint 3 eller SymWriter 2.

Artikel Lägg till i kundvagn Pris exkl moms Pris per licens
1 6001 - Widgit i Vården - En installation för en adress 2 900 kr 2 900 kr
5 6005 - Widgit i Vården - Fem installationer för en adress 9 800 kr 1 960 kr

Tryckt material

Kommunikationsmaterial färdigt att användas.

Artikel Lägg till i kundvagn Pris exkl moms
6101 - Widgit i Vården – Patientsamtal på vårdcentral 395 kr
6102 - Widgit i Vården – Patientsamtal inom akutsjukvård 395 kr
6103 - Widgit i Vården – Patientsamtal bedömning av psykisk hälsa 395 kr
6201 - Widgit i Vården - 1 exemplar av alla tre paket 995 kr

Hur får man använda Widgitsymbolerna?

Symbolbruket äger tillsammans med Widgit Software copyrighten på Widgit symbolbas med svenskt innehåll. Det innebär att alla som använder Widgitsymbolerna i sina verksamheter har någon form av licens från oss samt att alla som säljer produkter som innehåller Widgitsymboler i Sverige har avtal med oss.

Inom den verksamhet där licens finns får Widgitsymbolerna användas fritt, er licensform avgör var avgränsningen görs. Om ni vill använda Widgitsymbolerna utanför verksamheten, exv. i ett projekt eller ett informationsmaterial så kontakta oss och berätta vad ni vill göra.

Läs mer

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 info@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 info@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor


013-712 70

info@symbolbruket.se