Produkter » Widgit Go

Widgit Go

Widgit Go är en app för iPad/iPhone där du kan skapa egna aktiviteter och upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och kognitivt stöd.

Widgitsymboler iPad/iPhone iOS

• Widgit Go är en app till iPad/iPhone som används främst för kommunikation, språkutveckling och kognitivt stöd

• Skapa enkelt de upplägg du behöver med stor möjlighet till egna anpassningar

• Hela Widgit symbolbas med över 14 000 symboler ingår

• Komplettera med egna bilder eller extra bildbaser

• Widgit Go kan användas överallt, du behöver inte ha tillgång till internet

• Använd den tillhörande talsyntesen eller tala in själv


Om Widgit Go

Widgit Go är en app till iOS som är utvecklad hos oss på Symbolbruket. Appen innehåller hela Widgit symbolbas och används främst för kommunikation, språkutveckling och kognitivt stöd på det sätt som du själv väljer.

I Widgit Go skapar du egna upplägg med stort utrymme för individuell anpassning. Ett upplägg består av ett eller flera rutnät av celler, upp till 10 rader och 7 kolumner. För varje cell bestämmer du sedan själv innehåll, utseende och funktion.

Du kan exempelvis använda en egen bild istället för symbol, ändra texten, länka till ett annat upplägg, tala in eget ljud istället för den tillhörande talsyntesen osv. Läs mer om vilka funktioner som finns i Användarhandboken för Teman eller här nedan.

Du kan välja att använda ett dokument tillsammans med ett upplägg så att användaren kan skriva med hjälp av cellerna. Du kan fritt ställa in vilken text som ska skickas från en specifik cell. Dokument som skapas i appen kan sparas som en .pdf, bild eller skickas direkt som bilaga i ett mail.

Använd funktionen Teman för att ge användaren tillgång till ett större ordförråd och möjlighet att kommunicera bortom vad som är förberett i upplägget. Till appen hör ca. 110 färdiga teman från olika områden.

Innehåll och exempel från Widgit Go

NYHET! Teman

Teman består av tavlor med förslag på färdigt ordförråd inom olika områden. Olika teman kan aktiveras till olika upplägg. Syftet med Teman är att användaren ska ges tillgång till ett större ordförråd när upplägget inte räcker till. Widgit Go innehåller ca 110 färdiga teman. Du kan också skapa dina egna teman eller anpassa de som följer med appen. En översikt över de teman som följer med finns längst bak i Användarhandboken för Teman

NYHET! Dölja/Visa celler

Du kan dölja celler med innehåll för användaren som du inte tycker är aktuella för stunden. De dolda cellerna kan när som helst göras aktiva igen. I redigeringsläget klickar du på den gröna bocken för att inaktivera cellen och dölja innehållet. Aktivera cellen igen genom att klicka på det röda krysset.


Använda Widgit Go

När du startar Widgit Go kommer du till startsidan/hyllan. Här finns det några exempel som följer med vid installationen. Här kommer också egna dina upplägg som du skapar att visas.

Upplägg kan användas för många olika syften och kan därför skapas att se ut på många olika sätt, allt från 1 ruta upp till 120 rutor i en tavla. Tavlor kan länkas samman och användas i många nivåer om det finns behov av detta.

Tavlorna kan användas enbart med talad feedback eller också tillsammans med ett dokument.

Jag har ett roligt och bra liv, där jag får göra sådant jag gillar och ta eget ansvar. Jag har förstås stora behov av assistans, framförallt med att kommunicera. Under åren har jag provat en mängd olika hjälpmedel som stöd för min kommunikation, och när jag köpte en iPad för ett par år sedan och började använda appen Widgit Go blev det äntligen väldigt mycket bättre! Med hjälp av mina assistenter har jag anpassat den rätt bra efter mina behov. Jag använder min iPad hela dagarna och i ”WG” har jag min planering, och de flesta av mina valmöjligheter. Jag har valt att blanda bilder, symboler och foton - för att det passar mig.
Simon, 26 år, medlem i föreningen JAG
Läs mer om Simon och ett tal han höll i EU parlamentet i Bryssel 2015.
Lär dig Widgit Go med hjälp av våra filmer

Under fliken Video hittar du massor av filmer som beskriver funktioner och inställningar i Widgit Go. Dessa kan vara till stor hjälp då du undrar över en viss funktion eller då du snabbt behöver komma igång med användningen av Widgit Go.

Dokumentet

Du kan välja om ett upplägg ska använda dokument eller inte. Då du valt att använda ett dokument kommer detta att visas som en meddelanderad ovanför tavlan. Du kan också visa hela dokumentet vid behov.

Du kan få innehållet i dokumentet uppläst mening för mening eller en sida i taget. Ordmarkering kan väljas av eller på. Ett dokument kan sparas för framtida användning, skrivas ut eller också sparas som bild/pdf i surfplattan eller telefonen.

Symboldokumentet kan skickas som mail utan att mottagaren behöver ha symbolprogram och om det finns SIM-kort i apparaten kan också meddelandet skickas som SMS eller MMS.


Redigering

När du som lärare/förälder/stödperson behöver göra ändringar i Widgit Go växlar du till Redigeringsläget. Om du önskar kan du låsa redigeringsmöjligheten när du är klar så att användaren inte av misstag råkar hamna i det läget.

I redigeringsläget på startsidan kan du skapa nya upplägg, komma åt inställningar samt importera och exportera upplägg. Du kan också byta ordning på upplägg, ta bort sådana du inte vill ha eller tillfälligt flytta upplägg som inte ska användas till Arkivet.

I redigeringsläget i en tavla har du möjlighet att redigera allt innehåll i tavlans celler.

Skapa nytt upplägg

När du skapar ett nytt upplägg får du välja hur ikonen ska se ut på hyllan samt hur många celler som ikonens underliggande tavla ska ha.

När du gjort dessa val lägger sig ikonen först på hyllan. När hyllan är full skapas ny sida automatiskt.


Redigera cell

I dialogrutan där du redigerar cellen bestämmer du hur den ska se ut, hur den ska låta och vad den ska göra.

För att bestämma hur cellen ska se ut på tavlan kan du använda någon eller några av de över 14 000 Widgitsymbolerna som ingår, använda egna bilder/fotografier eller ta kort direkt med den inbyggda kameran.

Välj om du vill använda färgad ram, bakgrundsfärg eller genomskinlig bakgrund för cellen. Välj fritt vilken text som ska synas i cellen.

Talsyntesen kommer att läsa texten i cellen eller så fyller du i annan text som ska läsas upp. Du kan välja att istället spela in ljud eller använda ljudfil.

Spara cellen om du vill kunna använda samma innehåll igen i en annan cell.

Om man önskar ge möjlighet till större vokabulär en vad en tavla kan ge så kan en cell länka till en ny tavla.

Slå ihop/dela/flytta celler

Du kan i efterhand byta plats på celler i tavlan och då följer alla egenskaper med till den nya platsen. Långtryck i en cell och dra den till en ny plats för att göra detta.

Du kan enkelt lägga till eller ta bort rader och kolumner i en tavla. Tryck med två fingrar på samma cell på raden/kolumnen det gäller. Om du önskar kan du också slå ihop celler till större. Tryck med ett finger på vardera av de två celler du vill slå ihop. Dela en cell genom att trycka med två fingarar i cellen det gäller.


Shopen

Widgit Go använder de talsyntesröster på olika språk som ingår i iOS. Om du vill använda en talsyntesröst med högre kvalité kan du köpa till röster från Acapela direkt inne i shopen som finns i Widgit Go. Du kan då välja på både manliga och kvinnliga röster.

I Widgit Go ingår över 14 000 Widgitsymboler. Om du vill kan du inifrån shopen komplettera med Ritade tecken, Bliss, Pictogram samt Hälso- och sjukvårdssymbolerna.

I Shopen kan du också komplettera med fler upplägg med färdigt innehåll till låg kostnad.

Backup/dela

Widgit Go har en automatisk koppling till Dropbox, Widgit Online, OneDrive och Google Drive. Dit kan du importera och exportera dina upplägg. Detta är viktigt för att du ska kunna göra backup på dina upplägg till Internet och för att du ska kunna dela upplägg med andra.


Inställningar

Här kan du göra inställningar för t.ex. talhastighet, röster, symbolbaser och ikoner.

De inställningar du kan göra i Widgit Go för iOS kan skyddas med ett lösenord för att förhindra att användaren av misstag gör egna ändringar där.

Under inställningarna kan också tillgången till redigering låsas.

Widgit GO - App till iPad/iPhone, köp via App-store

476 kr

(595 kr inkl moms)

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

info@symbolbruket.se

Vad är nytt i InPrint 3?

InPrint 3 är omarbetat helt från grunden för att vara ett modernt program där du känner igen dig från andra layoutprogram som du använder på din dator. InPrint 3 är förberett för installation i nätverk vilket gör det enklare för din IT-enhet att installera programmet åt dig i din dator.

Stora förbättringar

 • Nytt omarbetat gränssnitt med flikar för olika redigeringsverktyg samt högerklicksmeny i dokumentet

 • Många nya mallar och exempel för olika områden

 • Ett nytt, enklare sätt att skapa rutnät och bildkort med skapaverktyget

 • Bättre stöd för att byta text till symboler och välja en symbol för en hel fras

 • Dra in bilder från datorn eller kopiera in bilder direkt från Internet


Utseendet – att hitta i programmet

 • I startfönstret väljer du hur du vill jobba i programmet: med en färdig mall, ett tomt dokument, ett färdigt exempel eller med ett tidigare sparat dokument. InPrint 3 innehåller fler än 140 mallar och med dem kan du snabbt och enkelt att skapa dina dokument.

 • Med det nya skapaverktyget lägger du enkelt in ramar, rutnät, linjer, pratbubblor och bilder i dokumentet. Spara din personliga design av ramar, rutnät och linjer.

 • Redigeringsverktygen finns i ett verktygsfält som genom sitt fliksystem gör det lätt att hitta de redigeringsverktyg du vill använda.

 • Med högerklicksmenyn kan du hitta fler funktioner som är specifika för det du högerklickar på.

 • I den nya sidhanteringen har du koll på och kan byta plats på sidor i dokumentet samt kopiera, lägga till eller ta bort sidor.


Symbolhantering

 • InPrint 3 innehåller ett stort antal nya symboler vilket innebär att programmet nu har fler än 14 000 symboler.

 • Programmet hjälper dig att välja rätt symboler till det du skriver genom att använda ny metod för symbolisering.

 • InPrint 3 använder ett nytt, enklare sätt att byta symboltexten under en symbol, du behöver inte komma ihåg högerpil på tangentbordet.

 • Det är lätt att spara den symbol eller bild du använder oftast för ett visst ord som standard för det ordet. Du kan nu spara även sammansatta symboler till din ordlista.

 • När du har en symbolsatt text kan du markera flera ord i texten och välja en av ordens symboler för att representera den markerade texten.

 • Utöver Widgitsymbolerna kan du ha flera andra ordlistor aktiva samtidigt i InPrint 3, om du exempelvis har kompletterat med Ritade tecken, Pictogram, Bliss eller Widgit hälso- och sjukvårdssymboler.


Bilder och fotografier

 • Du kan nu dra in en bild direkt från din dator till den plats i dokumentet där du vill använda den, antingen som bild på sidan eller som ersättare av en symbol.

 • Du kan kopiera in en bild direkt från Internet till den plats i InPrint 3 där du vill använda den, antingen som bild på sidan eller som ersättare av en symbol.

 • Du kan lägga in egna genvägar i bildarkivet för att snabbt hitta de mappar eller bilder som du ofta använder.

 • Förutom de 14 000 Widgitsymbolerna ingår också ca 4 000 nya bilder i Widgit Media.


Nya funktioner för rutnät

 • Använd det nya skapaverktyget för att snabbt och enkelt skapa rutnät med det antal rader och kolumner som du vill ha.

 • Välj den typ av rutnät du vill skapa och välj om innehållet ska ha både symbol och text eller bara text.

 • Du kan nu förflytta dig mellan celler i rutnätet genom att använda Tab-tangenten när du fyller i innehåll.

 • Du kan fördela storleken på rader och kolumner jämnt i ditt rutnät eller ställa in specifika mått för vissa rader, kolumner eller celler.

 • Med ett klick kan du göra allt innehåll i ett rutnät till samma storlek.

 • Du kan nu förutom att slå samman celler i rutnätet även dela på dem.


Fler nya inställningar/funktioner

 • Nya verktyg för att arrangera objekt i förhållande till varandra hjälper dig att skapa snygga layouter. Du har också hjälp av stödlinjer, stödraster samt funktionen ’fäst mot’ när du placerar ut innehållet på sidan.

 • Ramar, rutnät och pratbubblor i InPrint 3 kan ställas in med olika egenskaper för hur storleken på innehållet ska hanteras när innehållet utökas.

 • I sidfot och sidhuvud kan du infoga sådant du vill ha med på alla sidor, exempelvis namn, logga eller sidnummer.


Läs mer i PDF:en: Nya funktioner i InPrint 3

Upplägg till Widgit Go

Gör så här för att använda uppläggen:

• Klicka på länken vid valt upplägg och välj att ladda ner det till din dator.

• Gå till den tjänst du använder för bakup/delning i Widgit Go; Widgit Online, OneDrive, Dropbox eller Google Drive och ladda upp upplägget dit. Läs mer i Användarhandboken, avsnitt 9.2 - 9.4.

• Starta appen Widgit Go och välj Importera (i redigeringsläget). Välj den tjänst du använder och logga in på samma konto som du laddade upp upplägget till.

Bidra gärna med upplägg till den här sidan!

Almanackor 2020

Här kan du ladda ner almanacksbladen för år 2020.
Du kan även ladda ner dem gratis från shopen inuti Widgit Go appen.
Av Karin Ahrén, Symbolbruket

100 Svenska ord

Upplägg med 100 svenska ord som är bra att ha när man lär sig svenska.
Liknande material som också är översatt till arabiska finns som material till vårt program In Print samt som PDF.
Av Karin Ahrén, Symbolbruket, i ett sammarbete med Said och Mats.

Enkel e-post

Ett upplägg av Anneli Selin Holmgren, logoped och hjälpmedelskonsulent på KOM-Y, Region Västernorrland, som varit mycket användbart för personer med afasi, såhär beskriver hon upplägget:

”Upplägget är ett upplägg för enkel e-post som jag byggt till en person med afasi. Tanken är att de gula cellerna alltid ska finnas med i meddelandet man skriver och sedan kan man välja fritt bland de andra. Det är också byggt med pil (grön bakgrund) till ”nästa sida” istället för att använda många undertavlor som man sedan måste gå tillbaka från (brukar vara svårt för många). Jag tänker att det säkert finns fler som kan ha nytta av det eller finna lite inspiration av det”

Veckoschema mall

Schemamallen länkar varje veckodag till en undersida där man kan beskriva dagens aktiviteter och varje aktivitets innehåll.
Terry Grahn, Puheoikeus i Finland har bidragit med detta upplägg.

2 Scheman

Schema 1 är inspirerat av veckoshema mall och är en variant uppbyggd i tre nivåer. Den översta raden med veckodagar länkar till nästa nivå och i den tredje nivån kan man beskriva innehållet i varje lektion under dagen.

Schema 2 är en förenkling av schema 1 där man hoppar över den andra nivån och går direkt till beskrivning av innehållet i varje lektion.

Mall berättelse

Det här är ett tomt upplägg med layout för att göra en talande bok.

Du kan även ladda ner det gratis från shopen inuti Widgit Go appen.

Lägg in en bild eller symbol i den stora cellen och använd cellen nedanför för berättelsens symboltext. Om det är för många sidor är det enkelt att ta bort länken till undertavla från den sista sidan ni vill ha. Då försvinner alla överflödiga sidor.
Kan också användas som dagbok.

Vi har även gjort en berättelse där vi använt mallen. Det är den klassiska julberättelsen med bilder och talat stöd.

Av Karin Ahrén, Symbolbruket.

Hälsoenkät

Ett upplägg som bygger på den förenklade hälsoenkäten med symbolstöd som finns att ladda ner på Riksföreningen för skolsköterskors hemsida.

Hälsosamtal

Ett upplägg där man med bildstöd och talsyntes kan tydliggöra hälsosamtalet. Läs hennes beskrivning och om tänket bakom upplägget, klicka på "Om upplägget".
Av Jessica Eriksson, kommunikationspedagog i Karlstad.

Fritidskartläggning

Det här upplägget har gjorts tillsammans med fritidspedagogerna på hab i Uppsala. Det ska användas för att ta reda på vad ungdomar vill göra på sin fritid, samt för att utvärdera aktiviteter de har gjort.
Gjort av Katarina Stedt, Hälsa och habilitering i Uppsala.

Kommunikationspass

Jessica har gjort ett förslag till en mall för ett kommunikationspass. Läs hennes beskrivning och om tänket bakom upplägget, klicka på "Om upplägget".
Av Jessica Eriksson, kommunikationspedagog i Karlstad.

Prepositioner

Två upplägg för att träna på prepositioner som exv. på, framför och bakom. Det första upplägget är för att träna på begreppen och det andra för att välja begreppet som stämmer med bilden.
Av Karin Ahrén, Symbolbruket.

Jämföra

Ett upplägg för att träna på begreppen större än, mindre än, högre än, lägre än, tyngre än och lättare än.
Av Karin Ahrén, Symbolbruket.

Hitta samma

En enkel matchingsövning. Fyll på med eget innehåll på fler sidor.
Av Karin Ahrén, Symbolbruket.

Frågor och fraser

Ett upplägg för kommunikation i vardagen, med syfte att locka till kommunikation och öka förmågan till delaktighet. Innehållet är utformat i samarbete med bl.a. logopeder, pedagoger och brukare/familjer.
Av Johan Palmén, Folkhälsans datatek i Helsingfors

Kommunikointipassi

Ett upplägg på finska i form av ett kommunikationspass för att kunna berätta om sig själv.
Av Terry Grahn, Puheoikeus i Finland

Anders flyttar hemifrån

Två upplägg att användas tillsammans med boken Anders flyttar hemifrån, en av tio symbolböcker om Anders och Lena. Använd uppläggen för att diskutera innehållet i boken och för att svara på frågor.
Av Karin Ahrén, Symbolbruket.

Baka godsaker

Det här är ett upplägg för att kunna vara delaktig i att baka. Kan användas såväl hemma som i verksamhet. Alla upplägg bygger på samma princip med olika innehåll beroende på vad man vill baka. Självklart kan man redigera och ändra i upplägget om man vill baka något annat eller addera ingredienser.
Jenny Gullberg, logoped på Center för kommunikativt och Kognitivt stöd i Uppsala har bidragit med detta upplägg.
Här finns en film som visar när Oliver och Jenny använder Widgit Go när de bakar pepparkakor.

Vad gör man

I första upplägget kan man se och lyssna på vad olika föremål i vardagen används till.
I upplägg 2 kan man berätta vad man använder olika föremål i vardagen till.
Av Karin Ahrén, Symbolbruket.

Lite På skoj

Ett upplägg för den som har humor och gillar att dra skämt och berätta ordvitsar.
Tips, läs gärna in en talad röst istället för talsyntesen så blir det bättre och roligare.
Av Kerstin Kanebrant, Symbolbruket.

Hos frisören

Ett upplägg som består av en startsida och några undersidor som handlar om färger, vad man kan vilja köpa hos frisören, känslor samt några fraser som kan vara bra.
Av Jessica Eriksson, kommunikationspedagog i Karlstad.

Vinter

Jessica har gjort en anpassning om vinter och saker som hör därtill, bland annat jul. Hon påminner om att det bara är ett förslag. Om du vill kan du själv göra länkar till månadsblad för december, januari och februari.
Jessica Eriksson, kommunikationspedagog i Karlstad har bidragit med detta upplägg.

Vid julbordet

En visuell scen där man kan prata om julbordets olika rätter och be om olika saker från bordet.
Av Symbolbruket

Vårblommor

Det här är ett upplägg för att träna på att känna igen de vanliga vårblommorna.
Av Karin Ahrén, Symbolbruket.

Räkna sommarsaker

Det här är ett upplägg för att träna på att räkna antal 1-5.
Av Karin Ahrén, Symbolbruket.

PDF: Användarhandbok Widgit Go för iOS

Användarhandbok för användning på iPad och iPhone.

PDF: Användarhandbok för Teman i Widgit Go

Användarhandbok för hur man kommer igång och använder Teman i Widgit Go.

Widgit Go för iOS säljs inte via oss utan via App store, vilket gör att vi inte kan påverka priset mer än grundpriset. Apple har däremot något som heter volymköp, vilket innebär att om man på en gång köper 20 st Widgit Go så får man 50% rabatt på alla 20.

Tänk på att när man gör ett volymköp så kan man inte längre köpa till röster, andra bildbaser eller färdiga upplägg inuti Widgit Go.

När du är i redigeringsläget i en tavla med celler kan du enkelt redigera både celler, rader och kolumner i efterhand. Du behöver alltså inte skapa en ny tavla om du exv. valt för många rader.

Flytta celler

Flytta celler genom att trycka ett långt tryck på cellen du vill flytta. Utan att släppa fingret drar du sedan cellen till en lika stor cell som du vill byta plats med.

Slå ihop celler/ny kolumn

Trycker du med två fingarar samtidigt i två celler bredvid varandra får du två val. Antingen att slå ihop dessa två celler till en större cell eller att skapa en ny kolumn mellan dem.

Slå ihop celler/ny rad

Trycker du med två fingarar samtidigt i två celler över/under varandra får du två val. Antingen att slå ihop dessa två celler till en större cell eller att skapa en ny rad mellan dem.

Dela celler/ta bort rad/ta bort kolumn

Trycker du med två fingarar samtidigt i samma cell får du tre alternativ. Du kan välja att dela cellen i två mindre delar, ta bort hela raden du trycker på eller ta bort hela kolumnen du trycker på.

För att ändra talhastigheten för ett redan skapat upplägg gör så här:
• Tryck på edit längst upp i högra hörnet när du är på startshyllan.
• Tryck på det upplägg som du vill ändra talhastigheten för.
• Hastigheten ändrar du på reglaget en bit ner på skärmen, till vänster om knappen "Lyssna".

För att ändra talhastigheten för alla nya upplägg gör så här:
• Tryck på edit längst upp i högra hörnet när du är på startshyllan.
• Tryck på inställningar längst ner på skärmen och "Använd inte lösenord".
• Hastigheten ändrar du på reglaget längst ner i dialogen.

Förläng abonnemang på Widgit Online

Widgit Online är en prenumerationstjänst vilket innebär att man betalar för en viss tid i taget.
När tiden tar slut får administratören för kontot ett meddelande till sin e-post som påminnelse om att det är dags att förlänga abonnemanget.
Väljer man att förlänga abonnemanget fortsätter man att använda kontot på samma sätt som innan, med samma användare och alla sparade dokument.
I väntan på en eventuell förlängning finns kontot med allt innehåll kvar i 3 år efter att abonnemanget gått ut.

Passa på vid förlängning att fundera på kontots storlek.
Här finns aktuella priser för alla kontostorlekar
Är ni osäkra på vad ert pris blir är ni alltid välkommna att kontakta oss.

Fyll i formuläret nedan för att beställa förlängning av ert abonnemang. Vi förlänger sedan abonnemanget åt er efter era önskemål.

Dina uppgifter

* Skriv "privat" om du är privatperson

*

* För beställningsbekräftelse/följesedel

* För ev. frågor

Kontot

* Gruppnamn på kontot eller en e-postadress som används i kontot

Vill du byta till en annan kontotyp? Skriver du inget behåller kontot samma typ som innan.

* Välj om du vill förlänga abonnemanget i 1,3 eller 5 år.

Fakturaadress

*

*

Ev. Fakturareferens

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

info@symbolbruket.se