Produkter » Widgit Go

Widgit Go

Widgit Go är en app för iOS där du kan skapa egna aktiviteter och upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och som ett kognitivt stöd.

App till iPad / iPhone

Skapa egna kommunikationsupplägg

I Widgit Go kan du skapa egna upplägg med stort utrymme för individuell anpassning. Ett upplägg består av ett rutnät av celler med upp till 10 rader och 7 kolumner. Du kan slå samman celler för att skapa olika layouter för ditt upplägg. För varje cell bestämmer du sedan själv innehåll, utseende och funktion. Du kan även lägga till undertavlor eller länka till andra upplägg för att skapa större kommunikationsmiljöer.

Widgit Symbolbas med 20 000 symboler

Widgit symbolbas är en stor symbolbas med över 20 000 symboler för alla åldrar som används i flera länder och på flera olika språk. Du kan själv ändra färg och hudfärg i samtliga symboler för ytterligare anpassning efter situation. Symbolbasen uppdateras kontinuerligt och innehåller många hundra symboler framtagna specifikt för Sverige.

Oändliga redigeringsmöjligheter

Bestäm hur cellen ska se ut, hur den ska låta och vad den ska göra. Widgit Go erbjuder många redigeringsalternativ för att ytterligare anpassa innehållet i ditt upplägg.

Teman

Dina upplägg kan kompletteras med olika teman för att få tillgång till ett större ordförråd. Till appen medföljer ca. 110 färdiga teman från olika områden. Samtliga är självklart redigeringsbara och du kan även skapa dina helt egna Teman. Teman kan kopplas till ett upplägg genom en länk i en cell. En översikt över de teman som följer med finns längst bak i Användarhandboken för Teman


Se priser och beställ

Talad feedback

Som ljudfeedback kan du välja att använda talsyntes, ljudfiler eller spela in eget tal. Du kan köpa till talsyntesröster med högre kvalité från Acapela i Shopen inuti appen. Du kan köpa till både manliga-, kvinnliga- samt barnröster. Widgit Go använder de talsyntesröster som ingår i din iPad.

Inget internet behövs

Du behöver inte vara uppkopplad mot internet vare sig när du skapar upplägg eller när du använder dem. Internet behövs endast om du vill skicka e-post, importera/exportera upplägg eller vid köp inuti appen.

Backup/dela

Du kan importera och exportera dina upplägg via Dropbox, Widgit Online, OneDrive, Google Drive och iCloud. Använd någon av molntjänsterna för att göra backup på dina upplägg till Internet och för att kunna dela upplägg med andra.

Egna bilder och fotografier

Anpassa uppläggen för de personer du arbetar med genom att lägga till och komplettera med egna bilder/fotografier. Du kan hämta bilder från Internet och/eller ditt Galleri alternativt ta kort direkt med enhetens kamera.

Bli inspirerad och kom igång snabbt

Vid installation medföljer 15 exempel på upplägg för att visa olika användningsområden för appen. Givetvis kan du själv ändra och bygga vidare på de färdiga exemplen samt skapa nya upplägg för just era behov.

Använd andra bildbaser

Förutom Widgit symbolbas har du tillgång till bildbaserna Ritade tecken och Pictogram från SPSM. Om du önskar använda bildbasen Bliss kan denna köpas till i Shopen inuti appen.

Dölja/Visa celler

Du kan dölja celler med innehåll för användaren som du inte tycker är aktuella för stunden. De dolda cellerna kan när som helst göras aktiva igen.

Slå ihop/dela/flytta celler

Blev antal rader och kolumner fel? Du kan i efterhand lägga till eller ta bort rader och kolumner i en tavla. Cellerna kan även sammanfogas och delas för ändrad storlek. Byter du plats på cellerna i tavlan följer alla egenskaper med till den nya platsen.

Länka upplägg till varandra

Du kan lägga till länkar till andra upplägg och på så sätt enklare återanvända tavlor du skapar, eller bygga upp större kommunikationsmiljöer. Du kan exv. skapa ett upplägg med en tavla som handlar om ”Mig” som sedan kan länkas in i flera andra upplägg. Om du gör ändringar i upplägget ”Mig” så slår det igenom överallt där det finns länkat.

Vanliga frågor

Följ länken nedan för en överblick över våra produkters olika funktioner och egenskaper. Behöver du mer hjälp kan du alltid ringa eller maila oss.

Har du planerat att använda många egna foton, ljudinspelningar eller använda talsynteser påverkar detta hur mycket utrymme som går åt på din iPad.

Uppdaterad info om iPad/iPhone utrymme samt om vilken minsta version av iOS som behöver vara installerad i iPaden/iPhonen finns via länken.

Du kan alltid ringa eller maila oss!
Alla med licens får förstås gratis support från oss.

Widgit Go körs helt off-line utan krav på personliga användare. De uppgifter som eventuellt lagras utanför appen är de som du själv lagt i upplägget om du sedan väljer att ta backup av det till en molntjänst.

Ja det kan man göra genom Apple School Manager.
När man gör ett volymköp av appen så kan man inte göra i-appen-köp. Man kan alltså inte köpa till extra talsynteser.

Widgit Go köper du normalt i App store på samma sätt som när du köper andra appar. Se till att välja Widgit Go SE - den svenska versionen av Widgit Go.

Vi säljer inte Widgit Go via faktura men däremot kan vår återförsäljare Funktionsverket ordna detta.

Pris & köp


Widgit Go

476 kr exkl moms

  • Widgit Go - App till iPad/iPhone, köp via App-store

Hur får man använda Widgitsymbolerna?

Symbolbruket äger tillsammans med Widgit Software copyrighten på Widgit symbolbas med svenskt innehåll. Det innebär att alla som använder Widgitsymbolerna i sina verksamheter har någon form av licens från oss samt att alla som säljer produkter som innehåller Widgitsymboler i Sverige har avtal med oss.

Inom den verksamhet där licens finns får Widgitsymbolerna användas fritt, er licensform avgör var avgränsningen görs. Om ni vill använda Widgitsymbolerna utanför verksamheten, exv. i ett projekt eller ett informationsmaterial så kontakta oss och berätta vad ni vill göra.

Läs mer

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 info@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 info@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor


013-712 70

info@symbolbruket.se