Produkter » Symbla

Symbla

Symbla är en app för tidig läs- och skrivinlärning och språkstimulans. Appen innehåller många färdiga övningar som är fullt anpassningsbara. Du kan också själv skapa helt nya övningar.

App till iPad

KOMMER SNART!

Spela övningar

Hitta, anpassa eller skapa helt egna övningar. Spela dem direkt eller tilldela dem till någon av dina profiler.

Övningarna får automatiskt en väldimensionerad animerad feedback som du också kan välja att stänga av.

Symbla är byggt för att fungera helt off-line när du spelar dina övningar. Se däremot till att vara ansluten till wifi när du loggar in eller redigerar övningar.

Skapa övningar

Redigeringsläget ger dig möjligheten att skapa och forma innehållet i din övning med stor frihet. För våra InPrint 3 och Widgit Online användare kommer detta att kännas välbekant.

Widgit symbolbas

I Symbla ingår hela Widgit symbolbas, när du skriver ett ord så finns det ofta flera olika symboler att välja på i symbolväljaren längst upp i tangentbordet. Här kan du också byta symboltext, lägga till egna bilder och foton eller lägga till en extra symbol.

Mallväljaren

Välj någon av de tolv medföljande mallarna för att skapa dina övningar. Mallarna är designade för att vara så mångsidiga som möjligt och finns i många olika layouter.

Små och stora övningar

Övningar i Symbla kan innehålla några enstaka sidor eller vara betydligt längre. Det går också att samla flera övningar i paket för enklare tilldelning och möjlighet till progression. En övning kan innehålla en stor variation av sidor gjorda på olika mallar.

Instruktion

Du kan skapa din egen instruktion till varje sida. Välj mellan en skriven instruktion med symbolstöd, en egen inspelning eller att låta talsyntesen läsa en text som du väljer.

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 info@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 info@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor


013-712 70

info@symbolbruket.se