Support » Licensinformation

Licensinformation

Gå direkt till:

Copyright

Dela material

Så fungerar våra licenser

På varje adress där material med Widgitsymboler ska användas behöver det finnas någon form av licens på något av våra program för att skapa symbolmaterial – InPrint 3, Widgit Online, SymWriter 2, Widgit i Vården.

Datorprogrammen InPrint 3, SymWriter 2 och Widgit i Vården

Fristående licens

När det inte finns möjlighet att ha verksamhetslicens eller när man vill börja i mindre skala finns möjlighet att ha en licens som endast gäller för den plats där programmet ska användas.

Binds till en specifik verksamhet på en adress. Exv. 5 installationer till Storskolan på Lillgatan 2.

För fristående licenser betalar man alltid bara en gång, det tillkommer inga löpande kostnader. En fristående licens gäller för den aktuella versionen av programmet vid köpet.

En fristående licens ger tillgång till gratis uppdateringar inom versionen den är köpt för, exv. InPrint 3 eller SymWriter 2.

Verksamhetslicens

Många större organisationer som kommuner och regioner har numera verksamhetslicens för någon av våra produkter. Så här fungerar verksamhetslicens:

Programmet blir inte bunden till en specifik enhet eller plats utan kan placeras om inom organisationen vid förändrade behov.

Till skillnad från våra fristående licenser så innebär verksamhetslicens ett årsabonnemang där även fria uppdateringar av programmet ingår.

Licensen hanteras och installeras centralt av er IT-enhet med en och samma licenskod. Vi tillhandahåller MSI-filer för upprättande av installation via nätverk.

Vi har två alternativ för verksamhetslicens:

Fria installationer

Verksamhetslicens som ger helt fria installationer inom exv. Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen eller Regionen.

Bestämt antal installationer

Verksamhetslicens för ett bestämt antal installationer att fritt fördela ut inom verksamheten. Exv. 10 installationer för fri fördelning inom "Barn- och utbildningsförvaltningen", ”Skolområde väst” eller ”LSS-verksamheten”. På varje adress där material med Widgitsymboler ska användas behöver det finnas minst en installation.

Widgit Online

Abonnemang på Widgit Online köps för önskad tid men för att köpa via faktura behöver man köpa minst ett års abonnemang. Kortare tid betalas via PayPal direkt i tjänsten. Kontostorlekar och priser finns både på widgitonline.com och på produktsidan för Widgit Online.

Våra konton på Widgit Online gäller för användning på 1 fysisk adress. Exempelvis en skola, en förskola eller ett boende.

Man kan även köpa licens på Widgit Online för användning inom en större organisation eller verksamhet. Exempelvis till alla skolor i en kommun eller till den sociala omsorgen. Vi har många olika upplägg för detta men gemensamt är att vi sätter upp licensen i en gemensam licensportal för enklare överblick samt på olika sätt ser till att licensen blir verksamhetstäckande.

Appar

Våra appar Widgit Go och Widgit Writer finns att köpa i app store. Vi har inte möjlighet att sälja egna licenser av dessa utan all hantering sker via app store. Det finns möjlighet att köpa båda apparna med volymköpsrabatt genom Apple School Manager.

Widgit Writer

Widgit Writer är en del av Widgit Online. Appen köps först på app store för 12 kr inkl moms, därefter loggar man in i appen med samma användaruppgifter som för Widgit Online. Varje användare på Widgit Online kan vara inloggad i upp till 2 iPads i Widgit Writer.

Widgit Go

Widgit Go är en fristående app som köps för en engångskostnad i app store. Vår svenska version heter Widgit Go SE. Widgit Go använder i-appen-köp för extra talsynteser från Acapela.

Hur får man använda Widgitsymbolerna?

Symbolbruket äger tillsammans med Widgit Software copyrighten på Widgit symbolbas med svenskt innehåll. Det innebär att alla som använder Widgitsymbolerna i sina verksamheter har någon form av licens från oss samt att alla som säljer produkter som innehåller Widgitsymboler i Sverige har avtal med oss.

Inom den verksamhet där licens finns får Widgitsymbolerna användas fritt, er licensform avgör var avgränsningen görs. Om ni vill använda Widgitsymbolerna utanför verksamheten, exv. i ett projekt eller ett informationsmaterial så kontakta oss och berätta vad ni vill göra.

Format på vår copyrighttext:

Widgitsymboler © Widgit Software/Symbolbruket AB 2022 | www.symbolbruket.se

Dela material utanför den egna verksamheten

Detta gäller om du vill dela material med Widgitsymboler utanför den egna verksamheten-där licens finns på någon av våra produkter. Vill du dela material med ritade tecken behöver du kontakta SPSM.

Till andra användare av våra produkter

Om materialet du vill dela endast kan öppnas/användas/läsas/ses i något av våra program.

Exempel på filformat:

  • InPrint 3-fil (.ipdoc)
  • Widgit Online-fil (.wodoc/.swoldoc ej PDF)
  • Widgit Go upplägg (.wsa)
  • SymWriter-fil (.swdoc/.swe)

Dessa regler gäller:

Du kan fritt dela filer i formaten ovan. Detta eftersom mottagaren behöver ha köpt licens på aktuellt program för att kunna använda materialet.

Du får inte ta betalt för materialet utan att ha ett avtal med oss först.

Till andra som inte har någon av våra produkter

Vill du dela material som kan öppnas/användas/läsas/ses utan att använda någon av våra produkter (materialet kan ändå vara skapat i någon av våra produkter).

Exempel på filformat:

  • PDF
  • Utskrivet material
  • Office programmen, t.ex. Word-fil

Dessa regler gäller:

Du behöver alltid kontakta oss först.

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 info@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 info@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor


013-712 70

info@symbolbruket.se