Support » Integritet och säkerhet

Integritet och säkerhet

Här har vi sammanställt information för att du ska veta vad vi gör i behandlingen av dina personuppgifter när du använder vår hemsida, någon av våra program/tjänster eller kontaktar oss på något sätt.

GDPR

Vi på Symbolbruket värnar om din integritet och säkerhet. GDPR, den nya lagen för behandling av personuppgifter, ställer högre krav på öppenhet och därför finns den här sidan för dig för att du ska veta vad vi gör i behandlingen av personuppgifter. Det finns ett antal områden som tillsammans ger dig helheten över hur vi ser på integriteten och säkerheten, både gällande våra program/tjänster och för dig som kund till Symbolbruket.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

I behandlingen av personuppgifter finns det framförallt två roller som du bör känna till och beroende på vilken roll du har finns det olika ansvarsområden. Den personuppgiftsansvariga (PuA) är den som enligt lagen har det yttersta ansvaret för behandlingen och bestämmer ändamål och medlen. Den personuppgiftsansvarige ska se till att lagen följs, ska informera de personer vars personuppgifter behandlas och ska säkerhetsställa den personuppgiftsbiträdes efterlevnad. Personuppgiftsbiträdet (PuB) behandlar personuppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning och har ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna.

Ansvarig och biträde för uppgifter i våra program/tjänster

All behandling av personuppgifter i programmen/tjänsterna är du som kund personuppgiftsansvarig för. Symbolbruket är personuppgiftsbiträde och vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att du ska känna dig trygg med att dina insamlade personuppgifter ska behandlas säkert och enligt lagen.

Symbolbruket som personuppgiftsansvarig

All behandling av personuppgifter om dig som kund, användare eller deltagare på våra utbildningar är vi personuppgiftsansvariga för när du beställer Symbolbrukets program/tjänster, kontaktar oss eller anmäler dig till någon av våra utbildningar. Vad vi gör, eller inte gör, med dina personuppgifter har vi beskrivit i vår Integritetspolicy.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Vid tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal utgår vi från den mall SKR ger ut. Om ni i verksamheten har er egen version av denna mall kan vi såklart utgå från den.

Säkerhet

För att säkerställa att dina personuppgifter skyddas, mot förstöring genom olyckshändelse, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, har vi på Symbolbruket vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi har både säkrat våra rutiner för behandlingen av personuppgifter samt säkrat dem tekniskt. Exempelvis krypteras all datakommunikation då du besöker vår hemsida eller webbtjänst med SSL, den mest använda Internetstandarden för krypterad kommunikation.

Här kan du även läsa mer om säkerheten kring tjänsten Widgit Online

Cookies

Vi använder cookies, en textfil som sparas på din dator, för att identifiera och optimera vår hemsida för dig. Om du inte vill att vi ska göra detta så kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktionaliteten på vår hemsida då kan begränsas.

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 support@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 support@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor


013-712 70

support@symbolbruket.se