Utbildning » Webbutbildning i SymWriter 2

Webbutbildning i SymWriter 2

SymWriter 2 är ett flexibelt och motiverande ordbehandlingsprogram som gör det möjligt för personer på olika läs- och skrivkunnighetsnivå att kunna skriva dokument. SymWriter stödjer skrivandet med både symbol- och talstöd och ger även stavningshjälp med symboler. Den som skriver kan välja att skriva från tangentbord eller från skrivmiljöer, för att skriva med tryck istället för tangentbord. Programmet kan också användas som stöd vid kommunikation. Programmet innehåller ca 16 000 symboler och du kan även använda egna bilder och andra bildbaser.
Läs mer om SymWriter 2 här

Under utbildningen lär du dig grunderna i hur programmet fungerar för den som skriver från tangentbord, och du får också lära dig hur du skapar skrivmiljöer för den som använder dessa att skriva/kommunicera med.

Under våra webbutbildningar använder vi Microsoft Teams. Vi kommer i god tid skicka ut en inbjudan via mail innehållande en klickbar länk. Genom att klicka på länken ansluter du till utbildningen.

Använd en stabil internetuppkoppling (nätverkskabel direkt in i datorn om du har möjlighet).

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 utbildning@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 utbildning@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor


013-712 70

utbildning@symbolbruket.se

Anmäl deltagare

Fyll i formuläret nedan för att anmäla en eller flera deltagare.
Om du anmäler fler/andra deltagare än dig själv blir du ansvarig för att förmedla information om utbildningen vidare till dem.
Tänk på att inte fylla i några känsliga personuppgifter för din egen eller någon annans räkning. Läs mer om vår personuppgiftshantering här.

* Inklusive dig själv om du också ska delta

Kontaktperson

* Ditt för- och efternamn * * Där vi kan nå dig eller någon deltagare även på utbildningsdagen Ev. meddelande till oss

Fakturauppgifter

*
Ev. Fakturareferens (Oftast en siffer- eller bokstavskod)