Support » Widgit i Vården

Support för Widgit i Vården

Vanliga frågor

Följ länken nedan för beskrivning hur du kommer igång.

Hjälp på vägen vid installationsproblem:

  • Programmet behöver installeras på en plattform med Windows. Det går inte att installera det på t.ex. Mac OS, chromebook, eller iPad.
  • Installationsfilen kan ha laddats ner men inte installerats, installationsfilen ligger då oftast i Hämtade filer på datorn. Dubbelklicka på den.
  • Användaren kan sakna behörighet att göra installationer (admin-rättigheter). Ett tecken på detta kan vara att man får upp en ruta för att skriva in användarnamn och lösenord. Kontakta IT.
  • Ingen grön bock när licenskoden skrivs in. Med största sannolikhet har inte rätt licenskod skrivits in.
  • Alla licenser har redan använts. Kontrollera hur många licenser ni har köpt och hur många som finns installerade hos er i dagsläget. Ring oss när du har denna information så hjälper vi dig att lägga till extra aktiveringar så du kan installera på nytt.
  • Ibland kan inställningar i Proxy-server göra att man behöver göra en manuell aktivering. Gör detta genom att ange att det inte finns tillgång till internet vid aktivering av licenskoden.
Har du fortfarande problem eller behöver mer hjälp - kontakta oss gärna. För att vi ska kunna ge dig bra support så kan en skärmdump, info om felmeddelande som visades etc. vara till stor hjälp.

Grundprogrammet InPrint 3 innehåller ca 16 000 Widgitsymboler som kan användas inom många olika verksamheter. I Widgit i Vården ingår dessutom ca 800 nya symboler specifikt framtagna för hälso- och sjukvården.

Dessa nya symboler installeras till programmet tillsammans med en ordlista (Widgit i Vården.cfwl) och denna ordlista måste vara aktiv för att symbolerna ska visas.

När Widgit i Vården installeras i en dator där grundprogrammet InPrint 3 inte tidigare installerats så kommer ordlistan att automatiskt vara aktiv och färdig att använda i nya dokument, mallar och resursmaterial.

Om Widgit i Vården installeras i en dator där InPrint 3 redan finns måste du själv aktivera ordlistan för Widgit i Vården första gången som den ska användas.

Så här aktiverar du ordlistan Widgit i Vården.cfwl:
• Starta InPrint 3 och starta ett dokument. Du kan välja ett nytt dokument, eller öppna en mall.
• Välj fliken Symboler och ikonen Inställningar symboler.
I det vänstra fältet – Tillgängliga ordlistor under fliken Ämnesordlistor ser du ordlistan Widgit i Vården.
• Markera ordlistan och klicka sedan på knappen Aktivera ordlista.

• Nu kommer ordlistan att flytta över till det högra fältet – Ordlistor som är aktiva.
• För att ordlistan alltid ska vara aktiv klickar du sedan på knappen Spara som standard och sedan på OK.
• Notera att valet Använd Widgitsymboler ska vara fortsatt förbockat, då kommer de övriga ca 16 000 symbolerna att också finnas tillgängliga.

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 support@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 support@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor


013-712 70

support@symbolbruket.se