Support » In Print 2

Support för In Print 2

Vanliga frågor

Med In Print 2 följer det med några färdiga exempel som visar vad man kan göra med In Print 2 och även mallar som man själv kan använda som grund när man vill göra eget material.

Under menyn Arkiv -> Öppna gemensamt dokument -> Exempel, finns färdiga exempel på:
- arbetsblad och bildstöd
- böcker för utskrift

Under menyn Arkiv -> Öppna gemensamt dokument -> Mallar, finns färdiga mallar bland annat för:
- bildkort
- ordkort
- schema
- flexiboard
- talapparater

Egna fotografier kan användas på två sätt i In Print
- som ersättning för symbol
- som illustrationer/bakgrundsbilder

Så här använder du foton och bilder i In Print:
• Starta In Print och klicka på knappen för Bildarkivet som visas längst ner till vänster om dokumentet (en gul mapp).
• Nu kommer bildarkivet att visas på höger sida om dokumentet.
• Bilderna du ser först är ca 1500 Widgitbilder som följer med programmet, dessa är inte detsamma som Widgitsymbolerna.
• För att hitta dina egna bilder på datorn klickar du längst ner i bildarkivet på knappen Bilder A. Här hittar du bilder som ligger på datorn i C:\Användare\*Ditt namn*\Bilder. Det går att ställa in både vart knappen Bilder A och Bilder B ska länka under Inställningar -> Inställningar vid start -> Sökväg för bilder.
• Välj den bild du vill använda genom att klicka en gång på den.
• Klicka sedan på den plats där du vill använda bilden; övanför ett ord, i en ram eller i en ruta i ett rutnät. Du kan också klicka på den blå bakgrunden om du vill kunna dra in flera bilder i en ram eller ruta.

OBS:

Om du använder många stora egna fotografier i In Print kan det bli problem med att programmet "segar" eller stänger ner sig.
Fotografier från digitalkameror kan ha mycket hög upplösning vilket gör att bildfilerna blir mycket stora och det är därför bra om man minskar ner filstorleken innan man använder dom i In Print.

När fotografier endast ska användas som ersättning för symboler eller i bildkort, är det fullt tillräckligt med en storlek på 640x480 bildpunkter.

Detta kan du till exempel ändra i programmet Paint som finns i datorn. Öppna bilden i Paint, klicka på "Ändra storlek", spara bilden med nytt namn eller samma namn (beroende på om du vill ha kvar orginalet).

Ibland kommunicerar inte In Print med vissa skrivare på rätt sätt. Då kan det bli konstiga rutor runt bilder i utskriften som inte syns på skärmen, eller liknande problem. Lösningen är då att spara ditt In Print-dokument som en PDF innan utskrift.

För att göra ett In Print dokument till PDF behöver du ha en PDF-skrivare installerad i datorn. I Windows 10 finns det en inbyggd som heter "Microsoft Print to PDF".

Om du inte har Windows 10 kan du gratis ladda ner och installera tex "CutePDF" härifrån.

När du nu har en PDF-skrivare går du till Arkiv->Skriv ut i In Print. I listan över skrivare ser du nu din PDF-skrivare och kan välja den. Tryck på "Skriv ut" och du kan då spara ditt In Print-dokument som PDF. Därefter kan du skriva ut PDF:en.

Om du får ett meddelande som säger att "Ordlistans fil kan inte hittas" kan något av följande ha inträffat.

• Du kan ha öppnat In Print flera gånger. Stäng då alla öppnade In Print och öppna endast ett.

• Ordlistan kan ha flyttats från platsen på datorn där den ska ligga, d.v.s:
C:\Användare\Delat\Delade dokument\Widgit\Communicate innehåll\Ordlista
Senaste ordlistan heter "Widgitsymboler 15" och kan fås genom att ladda ner uppdateringen av In Print under fliken "Ladda ner" på den här sidan.

• En nätverksinstallation kan ha brutit kopplingen till mappen där ordlistan ska ligga, d.v.s: C:\Användare\Delat\Delade dokument\Widgit\Communicate innehåll\Ordlista
Kontakta din IT-enhet.

Om programmet helt plötsligt slutar fungera och du får ett felmeddelande som säger "MFC Application har slutat fungera" eller liknande kan det vara en fil som felaktigt har automatsparats.

Gör så här för att ta bort denna:
• Gå till Startmenyn i Windows
• Om du har Windows 7: Gå till Alla program->Widgit->Communicate Innehåll
• Om du har Windows 8-10: Skriv "Ta bort felaktig"
• Kör programmet "Ta bort felaktig automatsparad fil"

  • Starta InPrint 3
  • Tryck på Öppna och leta dig fram i datorn till mappen där du sparat InPrint 2-filen.
  • Välj filen och klicka på Öppna. Ha tålamod, ibland kan det ta lång tid att öppna.
Hur hittar jag mina In Print 2-filer?
InPrint 2-filer kan sparas på valfri plats i datorn men ligger ofta i t.ex. Delade dokument eller Mina inprint dokument. Det enklaste är att söka i datorn efter .cip som är filtypen för In Print 2-filer.

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 support@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 support@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor


013-712 70

support@symbolbruket.se