Symboler » Symboluppdatering 2021

Widgit symboluppdatering 2021

Mer inkluderande - Mer relevanta - Fler symboler

För att våra användare ska ha möjligheten att uttrycka sig och vara delaktiga behöver våra symboler återspegla den värld vi lever i och följa med i den tekniska och sociala utvecklingen. Därför har Widgit symbolbas nu fått en stor uppdatering där tusentals äldre symboler har förbättrats och många hundra nya symboler lagts till.

Vad ingår i symboluppdateringen 2021?

Mer inkluderande

Stora förbättringar kring hur våra symboler representerar oss människor samt nya funktioner i programmen för att variera hudfärg.

Mer relevanta

Flera tusen symboler har uppdaterats för att följa den sociala och tekniska utvecklingen i världen.

Fler symboler

Symbolbasen har utökats med cirka tusen nya symboler från många olika områden. Se dem här

Hur får jag tillgång till de nya symbolerna?

InPrint 3

De nya symbolerna installeras vid uppdatering av InPrint, version 3.5 eller nyare. Gå till nedladdning

Widgit Online

Widgit Online har automatiskt uppdaterats till de nya symbolerna.

Widgit Go och Widgit Writer

De nya symbolerna installeras vid uppdatering av Widgit Go, version 5.0 eller nyare.

SymWriter 2

De nya symbolerna installeras vid uppdatering av SymWriter, version 2.5 eller nyare. Gå till nedladdning

För att underlätta övergången till de nya symbolerna kan du under en begränsad tid använda den tidigare versionen av symbolbasen. Alla dokument du öppnar (eller skapar) kommer då använda de gamla symbolerna. Gör så här:

InPrint 3 och SymWriter 2

Gå till Arkiv och sen Inställningar. Välj System och bocka i "Använd tidigare version av Widgit symbolbas".

Widgit Online

Gå till Inställningar och sen Symboler och bocka i "Använd tidigare version av Widgit symbolbas".

Vanliga frågor

Vi vill se till att våra symboler återspeglar den värld vi lever i och att de hålls uppdaterade för att följa den snabba utvecklingen i samhället. Därför har alla symboler granskats för att förbättra kvaliteten, ge ökad mångfald och följa den tekniska och sociala utvecklingen.

Här finns en PDF som sammanfattar och ger några exempel på de uppdaterade symbolerna.

Vi har samlat några tips och förslag som kan vara till hjälp ifall användaren behöver förberedas på att vissa symboler får nytt utseende. Detta finns under rubriken "Tips för en smidig övergång till de nya symbolerna" längre ner på den här sidan.

InPrint 3 och SymWriter 2

För InPrint 3 och SymWriter 2 krävs en uppdatering av programmet för att få tillgång till de uppdaterade symbolerna. Du som själv får installera program i din dator kan göra uppdateringen från vår hemsida. Om ditt program är installerat i din arbetsdator behöver du troligen kontakta er IT-enhet för att få programmet uppdaterat. När uppdateringen har installerats kommer alla dokument att automatiskt uppdateras med de nya symbolerna.

Widgit Online

I Widgit Online har alla dokument/rutnät automatiskt uppdaterats med de nya symbolerna.

Widgit Go och Widgit Writer

Widgit Go uppdateras via AppStore (version 5.0 eller nyare) för att få tillgång till de nya symbolerna. När du skapar nya upplägg eller dokument kommer de nya symbolerna att användas, men för att använda de nya symbolerna i tidigare sparade upplägg och dokument behöver dessa öppnas för redigering.

För att underlätta övergången till det nya utseendet på symbolerna finns möjligheten att istället använda den tidigare versionen av symbolerna. Det här alternativet är tillgängligt bara under en begränsad tid och man kan bara använda de nya eller de tidigare symbolerna. Det går inte att använda dem samtidigt. Gör så här:

InPrint 3 och SymWriter

Gå till Arkiv och sen Inställningar. Välj System och bocka i "Använd tidigare version av Widgit symbolbas".

Widgit Online

Gå till Inställningar och sen Symboler och bocka i "Använd tidigare version av Widgit symbolbas".

Tips för en smidig övergång till de nya symbolerna

Hur kan jag göra övergången så smidig som möjligt för min verksamhet?

Även om våra designers har ritat om majoriteten av våra symboler är skillnaderna i de flesta fall mycket subtila. Det kan exempelvis röra sig om ändringar av symbolernas linjetjocklek eller teckensnitt.

I vissa symboler har det däremot gjorts större förändringar gällande utseende. Vi är medvetna om att detta kan innebära en utmaning för en del av våra användare.

Vi vill att övergången till de nya uppdaterade symbolerna ska bli så smidig som möjligt för våra användare. Här kommer några tips som förhoppningsvis kan underlätta övergången:

Välj en lämplig tidpunkt

Välj en passande tidpunkt för när de nya symbolerna börjar användas i er verksamhet.

Gemensam plan kring implementering

Diskutera och kom överens om hur ni ska introducera de nya symbolerna. Se till att hela verksamheten uppdaterar och går över till de nya symbolerna samtidigt, så exempelvis samma schemabilder används konsekvent i hela verksamheten.

Förbered användarna

Förbered personerna ni arbetar med på att symboluppdateringen kommer ske. Diskutera de nya symbolerna tillsammans, varför de ändrats och vilka förbättringar som gjorts.

Spara tidigare material som PDF

Om det finns ett behov av att ni vid ett senare tillfälle behöver se de gamla symbolerna måste ni innan övergången spara ert tidigare skapade material som PDF:er.

Börja med de högfrekventa symbolerna

Introducera de vanligaste förekommande symbolerna först. Presentera några symboler åt gången, förslagsvis en kategori i taget.

Spela och laborera

Skapa roliga spel och aktiviteter som exempelvis memory, bingo eller domino där ni kan jobba med att para ihop nya och gamla versioner av symboler.