Support » InPrint 3 » Hjälpfilmer

Hjälpfilmer för InPrint 3

Inspirationsfilm

En film från när InPrint 3 var helt nytt (2017)

Hjälpfilmer gjorda av Widgit i England

Startskärmen

Använd mallar

Skapa rutnät

Styla rutnät

Skriva innehåll

Smart symbolisering

Symbolväljaren

Stavningshjälpen