Support » Använda andra symbolbaser

Använda andra symbolbaser

I In Print, SymWriter, By Choice och Widgit Go SE för iOS kan symbolbaserna Ritade tecken, Pictogram och Bliss användas för att komplettera Widgitsymbolerna som ingår i programmen.

Den extra symbolbasen kopplas till en ordlista så att symbolen för ett ord visas när du skriver det, precis som med Widgitsymbolerna. Du kan välja vilka ordlistor som ska vara aktiva för att endast få fram de symboler som du vill ha.

Extra symbolbaser som du vill komplettera med behöver du först köpa, vilket vi beskriver nedan.

Widgit Go SE för iOS

Ritade tecken, Pictogram och Bliss

Ritade tecken, Pictogram och Bliss kan köpas till för Widgit Go SE för iOS inuti appen. Gör så här:
• Gå till startsidan i Widgit Go SE.
• Välj edit-läget genom att trycka på ordet edit längt upp i högra hörnet.
• Längst bak bland dina upplägg finns nu en röd ikon för shop. Ser du inte denna; tryck på Inställningar längst ner på skärmen, välj Använd inte lösenord, bocka i knappen Visa ikon för shop.
• Klicka på shopen och välj Köp extra bildbaser och välj sedan den symbolbas du vill köpa.
• Efter att symbolbasen har hämtats; gå till Inställningar.
• Tryck på knappen Välj symbolbas.
• Se till att din nya symbolbas finns där och att den har en blå bock på högerkanten, då är den aktiverad för de upplägg du skapar i fortsättningen.

För att aktivera symbolbasen i upplägg som du skapade innan du hämtade den. Gör så här:
• På startsidan i Widgit Go SE, välj edit-läget.
• Klicka på ett av dina upplägg där du vill aktivera symbolbasen.
• Klicka på knappen Välj symbolbas och se till att symbolbasen är förbockad.


In Print, SymWriter och By Choice

Ritade tecken

För att kunna använda Ritade tecken i In Print, SymWriter och By Choice måste du först köpa en symbolbas med dessa. Välj det sätt som du har köpt/vill köpa ritade tecken på.

Om du köpt TAKK-bildbank från BAM-Språkteknik kan du koppla ihop symbolbasen med In Print, SymWriter och By Choice.
• Stoppa i din CD-skiva med TAKK-bildbank.
• Klicka på länken nedan och kör sedan filen SetupTAKK.exe.
• Då kommer bildbanken med tillhörande ordlista (TAKK.cwl) att installeras för In Print, SymWriter och By Choice.
Installera TAKK-bildbank 2013
Installera TAKK-bildbank 2011

Läs längre ner på den här sidan hur du aktiverar TAKK-bildbank i våra program.

Från november 2012 har SPSM beslutat att inte längre sälja CD-skivan Bildbas Tecken, utan övergår till att enbart ha Ritade tecken online som beskrivs längre ner.

In Print 2/By Choice

När du installerar Bildbas Tecken från CD-skivan kommer den att hitta att In Print 2/By Choice finns i datorn, och då installeras bilderna och en tillhörande ordlista (Bildbas Tecken.cwl) automatiskt till programmet. Många nya ritade tecken har tillkommit efter CD-skivans tryckning men möjligheten att uppdatera för att få tillgång till alla nya tecken finns nu endast när du är inloggad på ritadetecken.se.

Läs längre ner på den här sidan hur du aktiverar Bildbas Tecken i In Print/By Choice.

SymWriter/InPrint 3

Möjligheten att koppla samman Bildbas tecken från CD-skiva med SymWriter/InPrint 3 finns nu endast då du är inloggad på ritadetecken.se. Du behöver alltså skaffa ett konto på ritadetecken.se för att ta del av denna möjlighet.

Alternativt kan du använda tjänsten ritadetecken.se för att ladda ner komplett bildbas direkt och behöver då inte längre CD-skivan. Läs mer om hur du använder ritadetecken.se med SymWriter/InPrint 3 under nästa flik.

Om du abonnerar på Ritade tecken online kan du därifrån koppla samman den kompletta symbolbasen av ritade tecken till In Print, SymWriter och/eller By Choice. Gör så här:

• Logga in på Ritade tecken med ditt användarnamn och lösenord.
• Klicka på Ladda ner
• Klicka på knappen Ladda ner under Bildbas Ritade Tecken version ...
• Du får då ner en installationsfil till datorn. Kör den för att installera ordlistan (Bildbas Tecken.cwl) automatiskt till In Print, SymWriter och By Choice.

Läs längre ner på den här sidan hur du aktiverar Ritade tecken i våra program.

Pictogram

Innan Pictogram kan användas i våra program behöver du ha en CD-skiva eller en prenumeration på Pictogram. Gör så här:
• Gå till www.pictogram.se/.
• Skapa ett konto på pictogram.se eller sätt i Pictogram-skivan i CD-läsaren.
• Klicka på länken Komplett bildbas/uppdatering.
• Följ instruktionerna på sidan som öppnas.
• Läs längre ner på den här sidan hur du aktiverar Pictogram i våra program.

Bliss

För att kunna använda Bliss i våra program behöver du först köpa en CD-skiva med Symbolbas SE Bliss från oss. När du har gjort detta, gör så här:
• Sätt i CD-skivan och kör installationen.
• Läs längre ner på den här sidan hur du aktiverar Symbolbas SE Bliss i våra program.

InPrint 3/SymWriter: Efter att symbolbas har installerats

När symbolbasen och dess ordlista har installerats till datorn kan du börja använda symbolbasen i InPrint 3/SymWriter efter att du gjort dessa inställningar:

• InPrint 3: Gå till fliken Symboler och klicka på Inställningar Symboler.
• SymWriter: Gå till menyn Symboler->Symboler och ordlistor.
• I pop-up-rutan: Klicka på fliken Ordlistor för symboler/bildbaser
• Välj den ordlista du vill aktivera.
• Klicka på Aktivera ordlista. Därefter kan du välja knappen Spara som standard om du vill ha ordlistan aktiverad vid start. Annars klickar du på OK.

In Print 2/By Choice: Efter att symbolbas har installerats

När symbolbasen och dess ordlista har installerats till datorn kan du börja använda symbolbasen i In Print 2/By Choice på två olika sätt:

Som tilläggsordlista

Om du vill använda symbolbasen som ett komplement till Widgitsymbolerna.

Om du vill ställa in så att tilläggsordlistan är aktiverad när programmet startar:
• Välj menyn Inställningar och Inställningar vid start
• Välj fliken Ordlistor.
• Under rubriken Tilläggsordlista klickar du på Bläddra för att byta.
• Öppna mappen Ordlista och markera den ordlista du vill byta till. Klicka på Öppna.


Om du endast vill ha tilläggsordlistan aktiverad den här gången du använder programmet:
• Välj menyn Ordlista och Öppna tilläggsordlista.
• Markera den ordlista du vill byta till och klicka på Öppna

Som huvudordlista

Om du vill använda den extra symbolbasen istället för Widgitsymbolerna.

Om du vill ställa in så att den extra symbolbasen är aktiv vid programmets start:
• Välj menyn Inställningar och Inställningar vid start
• Välj fliken Ordlistor.
• Under rubriken Huvudordlista klickar du på Bläddra för att byta.
• Marker den ordlista du vill byta till och klicka på Öppna


Om du endast vill ha den extra symbolbasen aktiverad den här gången du använder programmet:
• Välj menyn Ordlista och Byt ordlista.
• Markera den ordlista du vill byta till och klicka på Öppna

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

support@symbolbruket.se