Produkter » Jämförelse

Hjälp att välja

Här kan du jämföra egenskaper och funktioner i våra produkterna för att du enklare ska kunna välja den produkt som passar bäst för dina/era behov.

Vid frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss!


InPrint 3

SymWriter2

Widgit Online

Widgit Writer

Widgit Go

Symbla
Huvudsyfte Skapa bildstöd för utskrift Skriva med symbol- och talstöd Skapa bildstöd och symboldokument Skriva med symbol- och talstöd Stöd för kommunikation och struktur Övningar för tidig läs- och skrivinlärning och språkstimulans
Plattform Windowsdator, Mac med windows Windowsdator, Mac med windows Webbläsaren på en dator/chromebook/iPad iPad iPad iPad
Alla ca 20 000 Widgitsymboler
Svensk talsyntes
Köps som Abonnemang Abonnemang Abonnemang App i Appstore + abonnemang på Widgit Online krävs App i Appstore Abonnemang
Kräver internetuppkoppling Vid inloggning och för att skapa/redigera övningar
Grundfunktioner InPrint 3 SymWriter2 Widgit Online Widgit Writer Widgit Go Symbla
Byta symboltext
Använda egna bilder
Komplettera med andra bildbaser, t.ex. ritade tecken Planeras
Byta färg på symbol
Byta hudfärg på symbol
Automatiska symbolval efter ordklass
Direkt utskrift till PDF
Kontaktstyrning
Talstöd InPrint 3 SymWriter2 Widgit Online Widgit Writer Widgit Go Symbla
Medföljande talsyntes läser text
Ljudning av bokstäver
Spela in eget ljud
Diktering
Engelsk talsyntes utöver den svenska Genom att byta språk i iPaden
Skrivstöd InPrint 3 SymWriter2 Widgit Online Widgit Writer Widgit Go Symbla
Skriva symbolstödda texter
Symbolstödd stavningshjälp
Skriva genom att peka/klicka på förberedda skrivmiljöer/upplägg
Skriva symbolstödda texter på engelska
Layoutfunktioner InPrint 3 SymWriter2 Widgit Online Widgit Writer Widgit Go Symbla
Färdiga mallar för rutnät/kort/schema/övningar mm
Använda flera symboler i samma cell Två Två
Kan välja att ha endast symbol eller endast text i cell
Välja storlek på yttermått för rutnät
Lägga till eller ta bort rader och kolumner efter rutnätets skapande.
Fylla hela rutnätet med samma innehåll
Placera bilder och objekt fritt på sidan
Pratbubblor, t.ex. för sociala berättelser
Mallar med inbyggd översättning till annat språk