Produkter » Widgit Online » Förläng abonnemang

Förläng abonnemang på Widgit Online

Fyll i formuläret nedan för att beställa förlängning av ert abonnemang.
Passa på vid förlängning att fundera på kontots storlek. Här finns aktuella priser för alla kontostorlekar
Vi förlänger sedan abonnemanget åt er efter era önskemål.

* Skriv "privat" om du är privatperson
*
*
*

Kontot

* Gruppnamn på kontot eller en e-postadress som används i kontot
Vill du byta till en annan kontotyp? Skriver du inget behåller kontot samma typ som innan.
*
Välj om du vill förlänga abonnemanget i 1, 3 eller 5 år.

Fakturaadress *

Om fakturan ska skickas till en kommun eller region räcker det att du anger vilken kommun/region det är samt anger fakturareferens. Vi skickar alltid fakturan som e-faktura till kommuner/regioner.
Ev. Fakturareferens (Oftast en siffer- eller bokstavskod)
*
Detta är för att säkerställa att du är en människa.