Symbolbruket AB | www.symbolbruket.se
013-712 70 | info@symbolbruket.seWebbutbildning i Widgit Go - inriktning alla verksamheter

Tid: 5 mars 2024, klockan 9:30-12:00
Plats: Webbutbildning, Microsoft Teams
Övrigt: Se gärna till att du har en uppdaterad version av Widgit Go när du ansluter till utbildningen.

Använd en stabil internetuppkoppling (nätverkskabel direkt in i datorn om du har möjlighet).

Tips! För att kunna arbeta i tjänsten samtidigt som du ser vår presentation kan det vara en fördel att du har tillgång till två enheter/skärmar.

Information om kursen

Under en öppen webbutbildning får du grundläggande kunskaper om programmets olika funktioner. Du får även tips och inspiration kring olika sätt att skapa och använda symbolstöd.

Widgit Go är en app där du kan skapa egna upplägg att användas för många olika syften såsom kommunikation, struktur, stimulans och språkutveckling. Widgit Go innehåller ca 20 000 Widgitsymboler och även bildbaserna Ritade tecken och Pictogram.
Läs mer om Widgit Go här

Under utbildningen lär du dig grunderna i hur Widgit Go fungerar samt får tips och idéer utifrån olika användningsområden.

När du anmäler dig till utbildningen skickas en länk till din e-postadress som du använder för att ansluta till webbutbildningen. Du som har Widgit Go installerad får gärna ha den tillgänglig då vi under utbildningstillfället kommer arbeta en del praktiskt i appen.

Detta är en kostnadsfri utbildning