Symboler » Symboluppdatering 2021

Widgit symboluppdatering 2021

Mer inkluderande - Mer relevanta - Fler symboler

För att våra användare ska ha möjligheten att uttrycka sig och vara delaktiga behöver våra symboler återspegla den värld vi lever i och följa med i den tekniska och sociala utvecklingen. Därför har Widgit symbolbas nu fått en stor uppdatering där tusentals äldre symboler har förbättrats och många hundra nya symboler lagts till.

Vad ingår i symboluppdateringen 2021?

Mer inkluderande

Stora förbättringar kring hur våra symboler representerar oss människor samt nya funktioner i programmen för att variera hudfärg.

Mer relevanta

Flera tusen symboler har uppdaterats för att följa den sociala och tekniska utvecklingen i världen.

Fler symboler

Symbolbasen har utökats med cirka tusen nya symboler från många olika områden. Se dem här

Hur får jag tillgång till de nya symbolerna?

InPrint 3

De nya symbolerna installeras vid uppdatering av InPrint, version 3.5 eller nyare. Gå till nedladdning

Widgit Online

Widgit Online har automatiskt uppdaterats till de nya symbolerna.

Widgit Go och Widgit Writer

De nya symbolerna installeras vid uppdatering av Widgit Go, version 5.0 eller nyare.

SymWriter 2

De nya symbolerna installeras vid uppdatering av SymWriter, version 2.5 eller nyare. Gå till nedladdning

För att underlätta övergången till de nya symbolerna kan du under en begränsad tid använda den tidigare versionen av symbolbasen. Alla dokument du öppnar (eller skapar) kommer då använda de gamla symbolerna. Gör så här:

InPrint 3 och SymWriter 2

Gå till Arkiv och sen Inställningar. Välj System och bocka i "Använd tidigare version av Widgit symbolbas".

Widgit Online

Gå till Inställningar och sen Symboler och bocka i "Använd tidigare version av Widgit symbolbas".

Vanliga frågor

Vi vill se till att våra symboler återspeglar den värld vi lever i och att de hålls uppdaterade för att följa den snabba utvecklingen i samhället. Därför har alla symboler granskats för att förbättra kvaliteten, ge ökad mångfald och följa den tekniska och sociala utvecklingen.

Här finns en PDF som sammanfattar och ger några exempel på de uppdaterade symbolerna.

För att underlätta övergången till det nya utseendet på symbolerna finns möjligheten att istället använda den tidigare versionen av symbolerna. Det här alternativet är tillgängligt bara under en begränsad tid och man kan bara använda de nya eller de tidigare symbolerna. Det går inte att använda dem samtidigt. Gör så här:

InPrint 3 och SymWriter

Gå till Arkiv och sen Inställningar. Välj System och bocka i "Använd tidigare version av Widgit symbolbas".

Widgit Online

Gå till Inställningar och sen Symboler och bocka i "Använd tidigare version av Widgit symbolbas".