Symbolbruket AB | www.symbolbruket.se
013-712 70 | info@symbolbruket.seWidgit i Vården

Widgit i Vården är en utökad version av InPrint 3 för att skapa symbolmaterial för användning inom hälso- och sjukvården.

Beställ så här:

  • I webbshoppen på vår hemsida www.symbolbruket.se
  • På e-post: info@symbolbruket.se
  • På telefon: 013-712 70
Ange vid beställning; artikel/artiklar, fakturaadress och ev. fakturareferans.

Priser

Priserna är exklusive moms

Art.nr. Produkt Antal Pris
6001 Widgit i Vården - En installation för en adress 1 2900 kr
6005 Widgit i Vården - Fem installationer för en adress 5 9800 kr
6101 Widgit i Vården – Patientsamtal på vårdcentral 1 395 kr
6102 Widgit i Vården – Patientsamtal inom akutsjukvård 1 395 kr
6103 Widgit i Vården – Patientsamtal bedömning av psykisk hälsa 1 395 kr
6201 Widgit i Vården - 1 exemplar av alla tre paket 1 995 kr

Skapa eget material för användning i hälso- och sjukvården


I en licens på Widgit i Vården ingår layoutprogrammet InPrint 3 och hela Widgit symbolbas. I InPrint 3 skapar du snabbt och enkelt eget symbolmaterial.

Läs mer om InPrint 3 här

Kommunikationsmaterial, färdigt att användas direkt


Utöver det digitala verktyget så finns det även tre fristående paket med tryckt material färdiga att använda. Du behöver alltså ingen licens på Widgit i Vården för att kunna använda materialet. Materialet är tänkt att användas som stöd vid patientsamtal och är tydligt uppdelat för olika situationer och samtalsämnen. Materialet är tryckt på vatten- och rivtålig plastfilm och är avtorkningsbart.
Kika in i böckerna

Hälso- och sjukvårdssymboler


Widgit i Vården innehåller 800 extra symboler särskilt framtagna för hälso- och sjukvården genom flera olika projekt, både i Sverige och internationellt.

Se alla Hälso- och sjukvårdssymboler

Symbolerna förenklar och förbättrar kommunikationen


Symboler förstärker och förtydligar vad ord och begrepp betyder. Att använda symboler som stöd i ett samtal kan hjälpa många patienter att utrycka sig och aktivt kunna delta i mötet med dig som vårdpersonal. Då symboler är permanenta gentemot talade ord erbjuds patienten tid att bearbeta den språkliga informationen. De fungerar därför även som ett minnesstöd för många.

Symboler kan också skapa en trygghet hos patient och närstående då de förtydligar vad som efterfrågas samt vad som ska hända under vårdbesöket. Symbolstöd inom hälsooch sjukvården kan användas och motiveras i otaliga sammanhang och bidrar till en ökad inkludering av patienter i mottagande och planering av den egna vården.

Mallar och resursmaterial


Välj att börja med ett blankt ark eller utgå från en mall eller ett exempel för att snabbare komma igång. Alla mallar går att anpassa vidare fritt och du kan även skapa dina egna mallar för att enklare göra mer material av samma form. I Widgit i Vården finns många nya mallar och exempel för hälso- och sjukvården.

I vilka situationer är symboler användbara och hur används de?


För att förklara vad ett ord eller begrepp betyder t.ex. inför en viss undersökning. Här kan man använda samtalskartor och peka på bilderna samtidigt som man talar med patienten. Tänk på att det är du som vårdpersonal som bedömer symbolernas lämplighet för de situationer där de används. Pekandet görs till en naturlig del av kommunikationen, uppmuntra patienten och anhöriga att själva peka. Pröva dig fram!

För skriven information som behöver förstärkas med stöd av symboler. T.ex. viktig information som patienten ska få med sig hem eller instruktioner i en kallelse inför ett sjukvårdsbesök.

För att visa ordningen av aktiviteter i en undersökning/behandling eller schemat för dagen. Ett sådant schema kan också skickas till patienten/förälder/vårdnadshavare inför besöket för att förbereda patienten.

För uppmärkning av miljön i form av orienterings-, dörr-, namn- och informationsskyltar för att göra det lättare för patienten att hitta till rätt ställe och att förstå ett rums funktion.