Symbolbruket AB | www.symbolbruket.se
013-712 70 | info@symbolbruket.seWidgit Go

Widgit Go är en app för iOS där du kan skapa egna aktiviteter och upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och som ett kognitivt stöd.

Priser

Priserna är exklusive moms

Art.nr. Produkt Antal Pris
1001 Widgit Go - App till iPad/iPhone, köp via App-store 1 476 kr

Skapa egna kommunikationsupplägg


I Widgit Go kan du skapa egna upplägg med stort utrymme för individuell anpassning. Ett upplägg består av ett rutnät av celler med upp till 10 rader och 7 kolumner. Du kan slå samman celler för att skapa olika layouter för ditt upplägg. För varje cell bestämmer du sedan själv innehåll, utseende och funktion. Du kan även lägga till undertavlor eller länka till andra upplägg för att skapa större kommunikationsmiljöer.

Widgit Symbolbas med 20 000 symboler


Widgit symbolbas är en stor symbolbas med över 20 000 symboler för alla åldrar som används i flera länder och på flera olika språk. Du kan själv ändra färg och hudfärg i samtliga symboler för ytterligare anpassning efter situation. Symbolbasen uppdateras kontinuerligt och innehåller många hundra symboler framtagna specifikt för Sverige.

Oändliga redigeringsmöjligheter


Bestäm hur cellen ska se ut, hur den ska låta och vad den ska göra. Widgit Go erbjuder många redigeringsalternativ för att ytterligare anpassa innehållet i ditt upplägg.

Teman


Dina upplägg kan kompletteras med olika teman för att få tillgång till ett större ordförråd. Till appen medföljer ca. 110 färdiga teman från olika områden. Samtliga är självklart redigeringsbara och du kan även skapa dina helt egna Teman. Teman kan kopplas till ett upplägg genom en länk i en cell. En översikt över de teman som följer med finns längst bak i Användarhandboken för Teman

Talad feedback


Som ljudfeedback kan du välja att använda talsyntes, ljudfiler eller spela in eget tal. Du kan köpa till talsyntesröster med högre kvalité från Acapela i Shopen inuti appen. Du kan köpa till både manliga-, kvinnliga- samt barnröster. Widgit Go använder de talsyntesröster som ingår i din iPad.

Inget internet behövs


Du behöver inte vara uppkopplad mot internet vare sig när du skapar upplägg eller när du använder dem. Internet behövs endast om du vill skicka e-post, importera/exportera upplägg eller vid köp inuti appen.

Backup/dela


Du kan importera och exportera dina upplägg via Dropbox, Widgit Online, OneDrive, Google Drive och iCloud. Använd någon av molntjänsterna för att göra backup på dina upplägg till Internet och för att kunna dela upplägg med andra.

Egna bilder och fotografier


Anpassa uppläggen för de personer du arbetar med genom att lägga till och komplettera med egna bilder/fotografier. Du kan hämta bilder från Internet och/eller ditt Galleri alternativt ta kort direkt med enhetens kamera.

Bli inspirerad och kom igång snabbt


Vid installation medföljer 15 exempel på upplägg för att visa olika användningsområden för appen. Givetvis kan du själv ändra och bygga vidare på de färdiga exemplen samt skapa nya upplägg för just era behov.

Använd andra bildbaser


Förutom Widgit symbolbas har du tillgång till bildbaserna Ritade tecken och Pictogram från SPSM. Om du önskar använda bildbasen Bliss kan denna köpas till i Shopen inuti appen.

Dölja/Visa celler


Du kan dölja celler med innehåll för användaren som du inte tycker är aktuella för stunden. De dolda cellerna kan när som helst göras aktiva igen.

Slå ihop/dela/flytta celler


Blev antal rader och kolumner fel? Du kan i efterhand lägga till eller ta bort rader och kolumner i en tavla. Cellerna kan även sammanfogas och delas för ändrad storlek. Byter du plats på cellerna i tavlan följer alla egenskaper med till den nya platsen.

Länka upplägg till varandra


Du kan lägga till länkar till andra upplägg och på så sätt enklare återanvända tavlor du skapar, eller bygga upp större kommunikationsmiljöer. Du kan exv. skapa ett upplägg med en tavla som handlar om ”Mig” som sedan kan länkas in i flera andra upplägg. Om du gör ändringar i upplägget ”Mig” så slår det igenom överallt där det finns länkat.