Symbolbruket AB | www.symbolbruket.se
013-712 70 | info@symbolbruket.seSymWriter 2

SymWriter 2 är ett flexibelt och motiverande ordbehandlingsprogram som gör det möjligt för personer på olika läs- och skrivkunnighetsnivå att skriva dokument.

Beställ så här:

  • I webbshoppen på vår hemsida www.symbolbruket.se
  • På e-post: info@symbolbruket.se
  • På telefon: 013-712 70
Ange vid beställning; artikel/artiklar, fakturaadress och ev. fakturareferans.

Priser

Priserna är exklusive moms

Art.nr. Produkt Antal Pris
5201 SymWriter 2 - 1 installation - 1 år 1 940 kr
5205 SymWriter 2 - 5 installationer - 1 år 5 2800 kr
5210 SymWriter 2 - 10 installationer - 1 år 10 4200 kr
5220 SymWriter 2 - 20 installationer - 1 år 20 6600 kr

Skriv egna texter med symboler


När du skriver i SymWriter 2 får du automatiskt symboler till din text. Finns det flera symboler att välja på visas dessa i symbolväljaren till höger.

I SymWriter 2 finns stora möjligheter till anpassning och stödfunktioner som kontaktstyrning, anpassning av verktygsfält, symbolstödd rättstavning, ljudning mm. Med SymWriter 2 följer även teckensnittet FS Me med som är speciellt utvecklat för ökad läsbarhet. Du kan enkelt växla mellan att visa eller dölja symboler och även välja att symboler bara ska visas som ett stöd i sidopanelen. På så vis kan programmet användas som ett stöd för att skapa text där symbolerna inte visas i det färdiga resultatet.

Widgit Symbolbas med 20 000 symboler


Widgit symbolbas är en stor symbolbas med över 20 000 symboler för alla åldrar som används i flera länder och på flera olika språk. Du kan själv ändra färg och hudfärg i samtliga symboler för ytterligare anpassning efter situation. Symbolbasen uppdateras kontinuerligt och innehåller många hundra symboler framtagna specifikt för Sverige.

Enkelt! Symbolerna visas automatiskt medan du skriver


Symbolbasen är kopplad till över 60 000 ord och begrepp– du får automatiskt fram symboler medan du skriver. För många ord finns alternativa symboler att välja. Du kan även skapa dina egna ordlistor som både kan bestämma vilka Widgitsymboler som ska visas men också innehålla egna foton och bilder.

Interaktiva skrivtavlor/skrivmiljöer


Skrivmiljöer är ett alternativ till att skriva från tangentbordet för personer som behöver utökat stöd vid skrivande. Här skriver du istället från förberedda tavlor men kan alltid komplettera texten från tangentbordet.

Använd de medföljande skrivmiljöerna eller skapa dina egna. Skrivmiljöerna kan varieras på många olika sätt båda vad gäller utseende och innehåll. Skrivmiljöer kan användas med mus, pekskärm och kontaktstyrning.

Smart symbolisering


När du skriver med symboler kommer den smarta symboliseringen att analysera meningen och välja rätt symboler utifrån ordklass.

Talad feedback


Välj om talsyntesen i SymWriter ska ljuda bokstäver, tala ord, tala mening och/eller läsa upp hela den text som skrivits.

Symbolstödd stavningshjälp


Välj om du vill markera felstavade ord. SymWriter kommer då ge dig ordförslag med symboler till.

Anpassat verktygsfält


Spara skräddarsydda verktygsfält för att tillgodose behoven hos enskilda personer som skriver i SymWriter.

Importera egna bilder och fotografier


Anpassa material för de personer du arbetar med genom att lägga till och komplettera med egna fotografier och bilder.

Byt symboltext


Ändra texten som visas under symbolen för att göra innehållet mer specifikt och personligt.

Växla språk


Du kan använda SymWriter både på svenska och på engelska.

Ändra hudton


Ändra hudtoner på Widgitsymbolerna för att göra ditt material med personligt.

Använda andra bildbaser


Komplettera Widgitsymbolerna med bildbaserna - Ritade tecken, Pictogram och Bliss.